ภาพสำหรับทายผล ลูกบอลนำโชค

คลิกเลือกภาพที่ตรงกับวัน แล้วคลิกขวา เลือก Save image as ([บันทึกรูปภาพเป็น..)